Skip to main content

Trygghetsvandringar ger resultat

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 08:25 CET

Den 14 november genomfördes höstens trygghetsvandring i Arvikas innerstad. Vandringen påbörjades vid stadshuset, fortsatte längs med kyrkogatan bort mot biblioteket, vandrade tillbaka mot torget längs storgatan och avslutade med såguddens undergång och stadsparken. Under vandringen diskuterades mörka innergårdar som kan ge upphov till känslor av otrygghet på grund av dess avskärmade miljö och dåliga sikt. Mörka områden har även uppmärksammats vid tidigare vandringar och åtgärder har genomförts. På grund av mörkret blir belysningen en stor fråga under höst- och vinterhalvåret och under vandringen lade gruppen märke till att det finns både vitt och gult ljus i stadens gatlyktor. Färgskillnaden beror på lampornas årgång och samtliga lampor som byts ut, byts till det vita ljuset som ger bättre sikt. 

Som resultat från tidigare vandringar har även belysningen vid såguddens undergång bytts till LED-ljus, vilket har medfört ett skarpare ljus med bättre sikt för gående och cyklister. Spegeln vid samma undergång har satts upp på nytt men blir dessvärre sönderslagen. Ytterligare livbojar har satts upp i stadsparken och trasiga lampor har bytts ut. Under novembervandringen observerades ytterliga behov av ljuspunkter, bland annat vid ankdammen, bron vid kattviken samt vid musikskolan ner mot järnvägsgatan. Ytterligare ett antal fastigheter bör få utökad fasadbelysning, exempelvis bibliotekets och musikskolans fasader. Gruppen pratade om att flera övergångsställen är mörka och det kom bland annat förslag till ett förhöjt övergångsställe vid järnvägsgatan/undergången mot hamnområdet.  

Utöver belysningsfrågorna diskuterades cykelspärren vid såguddens undergång som behöver lagas och eventuellt även flyttas ett par meter. Det framkom en önskan om ett förbättrat cykelgarage vid järnvägsstationen, möjligheten till ett räcke till backen vid sidan om biblioteket diskuterades samt att ett hål som uppmärksammades vid junivandringen i somras, mellan järnvägen och såguddens undergång (vinstigen), kommer att planteras igen under vårbruket. 

Deltagande vid vandringen var kommunala politiker och tjänstemän, polisen, Aktiva Arvika, fastighetsägare samt representant för SPF Jössebyggden.   

Kontaktperson: Elin Dahlgren, säkerhetssamordnare, 0570-827 70

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera