Skip to main content

Vad händer i Jössefors kring herrgården?

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 08:09 CEST

Enheten för Planering och utveckling inom Arvika kommun har i samarbete med Region Värmland och fastighetsägaren till Jössefors herrgård och bruksmiljö, Lennart Johansson, påbörjat ett samtal om möjligheterna att utveckla platsen till ett kulturcenter.

Gemensamt har parterna konstaterat att Jössefors herrgård har ett högt arkitekturhistoriskt, konsthistoriskt och landskapsestetiskt värde. Herrgården uppfördes under åren 1912-14 och har sagts vara ”det vackraste exemplet på Bobergs kärlek till den italienska villan”. Ferdinand Boberg (1860-1946), som ritat Jössefors herrgård, var en av de främsta arkitekterna i Sverige vid tiden kring sekelskiftet 1900. Till hans mest kända arkitektoniska verk hör LO-borgen, Rosenbad, Thielska galleriet, Prins Eugens Waldemarsudde och Nordiska kompaniet i Stockholm samt Gävle brandstation och Bergööska huset i Hallsberg. Herrgården har ett högt arkitekturhistoriskt, konsthistoriskt och landskapsestetiskt värde.

Väster om Jössefors herrgård finns ett antal byggnader grupperade kring ”Bruksgatan”. Då byggnaderna avspeglar en epok i Jössefors brukshistoria har dessa byggnader ett industrihistoriskt och lokalhistoriskt värde. Herrgården, Bruksgatan och området mellan dessa bildar en enhet sammanvävd av en lång social och kulturell kedja. Den unika miljön kan tillvaratas, omformas och utvecklas till att bli ett besöksmål med en grund i konst, arkitektur, kultur och kulturmiljö.

För att kunna se och visa upp de möjligheter som platsen och byggnaderna besitter vidtar nu kommunen och fastighetsägaren tillsammans åtgärder. Platsen ska lyftas fram och göras mer öppen, attraktiv och tillgänglig genom röjning av sly och buskar. Under tiden som röjningsarbetena pågår kan det tidvis se stökigt ut, men syftet är att byggnaderna och miljön ska göras mer synliga för allmänheten, och komma fram som de arkitektoniska och kulturhistoriska pärlor de är. Röjningsarbetena väntas pågå under hösten. Ett synliggörande av Jössefors herrgård och bruksmiljön kan förhoppningsvis bli första steget till något som på sikt kan utvecklas till ett kulturcenter och bidra till Arvikas attraktivitet.

Mer information:
Utvecklingschef Leila Ekman, Arvika kommun, tfn 0570-818 51, 073-271 18 62
Lennart Johansson, tfn 070-301 24 30 (ons-fre)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy