Skip to main content

Vägförrättningen Västra Sund

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:42 CET

Arvika kommun föreslog vid informationsmöte angående vägförrättningen Västra Sund att förrättningen ska vilandeförklaras för att slutgiltigt klarlägga vägens status. Kommunförvaltningen fick i uppdrag att ta ytterligare kontakt med Trafikverket för att klarlägga ägandefrågan. I kontakter med Trafikverket har uppgifter framkommit som gör att förutsättningarna för en vägförrättning har ändrats. Av skrivelse från Trafikverket framgår att vägen till Västra Sund är allmän väg med kommunen som väghållare. I en skrivelse till Lantmäteriet kommer Arvika kommun att begära att vägförrättningen dras tillbaka.

Karta och svar från Trafikverket finns på länken nedan. 

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/pressmeddelanden/pressmeddelanden/vagforrattningenvastrasund.5.5506d73914252600e622ac2.html

Claes Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, tfn 070-627 27 02
Hilde Axelsson, planeringschef, tfn 070-418 16 97

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy