Skip to main content

Vattennivån stiger men ännu ingen fara

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:44 CET

Efter den sista tidens rikliga nederbörd har en del samtal kommit till Arvika kommun från bland annat oroliga sommarstugeägare, som undrar hur det står till med vattenståndet i Glafsfjorden. De flesta har fortfarande översvämningen år 2000 i färskt minne, men än så länge är det ingen fara, rapporteras från KommunTeknik.

Vattennivån i Glafsfjorden ligger för närvarande på 46,54 meter, vilket är 70 cm över normalvattenståndet på hösten, men fortfarande två meter under vattennivån samma datum år 2000. Den som jämför med mätvärdena från år 2000, kanske blir lite konfunderad över påståendet, men sen den 1 januari 2006 använder Arvika kommun ett nytt höjdmätningssystem, RH 2000. 46,54 meter enligt det nya höjdsystemet motsvaras av 46,02 meter enligt det gamla systemet, som var i bruk under översvämningen år 2000.

- Sjöfartsverket, som ansvarar för dammen i Säffle har haft luckorna helt öppnade sen 21 oktober, men under de sista dagarna har Fortum varit tvungna att släppa på vattnet i Jösseforsälven, eftersom deras vattenmagasin nu är mer eller mindre fyllda, säger projekteringsingenjör Kurt Nilsson på KommunTeknik.Mer information om vattennivåer: projekteringsingenjör Kurt Nilsson, KommunTeknik, tfn 070-667 19 54.

- Vi har också fått en långtidsprognos från SMHI som utlovar mer nederbörd i form av regn under de kommande tio dagarna och därför räknar vi med att vattennivån långsamt kommer att fortsätta stiga. Mitt eget tips är att vattnet kommer att nå upp till kajkanten i Kattviken om en tio dagar.
KommunTeknik har börjat se över sina tekniska anläggningar om ifall att vattnet skulle komma att stiga mer än så, men i dagsläget anser man att det inte finns någon anledning att gå in i något ”skarpt läge”. Däremot har kommunen nära kontakt med alla inblandade parter som till exempel Sjöfartsverket och Fortum och följer utvecklingen noga.
- Det har flutit runt en del bryggor och småbåtar som slitit sig, på Glafsjorden, säger Kurt. Så har man en fastighet eller en båt som man inte hunnit ta upp inför vintern, kanske man borde titta till dem.

På kommunens hemsida ges bland annat löpande information om vattennivån.

Mer information om vattennivåer: projekteringsingenjör Kurt Nilsson, KommunTeknik, tfn 070-667 19 54.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy