Skip to main content

Vi har engagerade medarbetare

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 07:56 CET

Under september hade kommunens samtliga medarbetare möjlighet att svara på frågor i medarbetarundersökningen. Nu har företaget Zondera, som ansvarar för undersökningen, levererat resultateten som visar på engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Arvika kommun genomför en medarbetarundersökning vartannat år. Sedan undersökningen 2014 har svarsfrekvensen sjunkit med 6 procent, från 78 till 72 procent.

Medarbetarindex, MI, är ett viktigt mått som sammanfattar resultatet för samtliga frågeområden. Medarbetarindexet har höjts sedan 2014, från 73 till 76 procent. Detta betyder att Arvika kommun även fortsättningsvis ligger högre än medianen som är 64 procent.

Vid undersökningen 2014 pekades några områden ut som förbättringsområden. Dessa har man arbetat extra med för att förbättra.

– Det är glädjande att se ett förbättrat resultat på flera av de utvecklingsområden som pekades ut vid förra mätningen. En av förbättringarna är att man upplever en tydligare målsättning inom kommunen/bolaget, och det är något vi har jobbat med på olika sätt. Man kan även se en ökning i resultatet vad gäller medarbetarnas engagemang. Det här är viktiga bitar där även ett fortsatt arbete är nödvändigt, säger personalchef Andreas Solin.

– Vi kan vara nöjda med resultatet och att vi står oss bra i jämförelsen med andra men trots det är det viktigt att jobba vidare med de områden vi ser att vi behöver förbättra. Det stora jobbet börjar nu när resultatet ska analyseras i verksamheterna och ta fram handlingsplaner för de områden vi behöver förbättra eller för att behålla ett redan bra resultat, säger kommundirektör Mikael Jareke.

De områden där kommunen fick bäst resultat förra undersökningen ligger även i år i topp.

– Våra styrkor är bland annat engagerade medarbetare som trivs med sina arbeten, som de upplever som meningsfulla, och på sina arbetsplatser där de upplever god stämning, gott samarbete och tydliga mål, berättar Andreas Solin.

Resultatrapporten för hela kommunen som pdf-fil.

Mer information:

Personalchef Andreas Solin, tfn 0570-817 39.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy