Skip to main content

Taggar

Från Antibiotika till Clostridium Difficile

Under det senaste decenniet har det skett en dramatisk ökning av användningen av bredspektrumantibiotika i de nordiska länderna. En indirekt konsekvens är den lika stora ökningen av patienter som lider av infektioner som orsakas av bakterien Clostridium difficile. Astellas presenterar här en sammanställning av den nordiska infektionsexpertisen där både orsaker och konsekvenser uppmärksammas.

Fakta om Clostridium difficile  (C. diff)

Fakta om Clostridium difficile (C. diff)

Dokument   •   2014-02-26 09:00 CET

Clostridium difficile är en sporbildande bakterie som kan finnas i tarmen hos människa. När den normala tarmfloran trycks ned, i samband med antibiotikabehandling, kan bakterien ta över och orsaka en s.k. Clostridium difficile-infektion. I faktabladet presenteras övergripande fakta om Clostridium difficile, vilka symtom bakterien kan orsaka och hur den diagnostiseras och behandlas.