Xtandi mer än fördubblar den metastasfria överlevnaden

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 07:00 CEST

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent om det ges i kombination med dagens standardbehandling för icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Det visar de första resultaten från en internationell fas III-studie, PROSPER, som nu publiceras i New England Journal of Medicine, och där sex svenska sjukhus deltar.

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Data från fas III-studien PROSPER visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant minskar risken för metastasering eller död med 71 procent hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Nya övertygande studieresultat bekräftar effekten av Xtandi

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 11:48 CEST

Ny fas III-studie visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant ökar den metastasfria överlevnaden hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Ny hälsoapp håller koll på toalettvanor vid överaktiv blåsa

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 08:25 CET

​Över 800 000 svenskar lever med överaktiv blåsa, vilket innebär behov av plötsliga toalettbesök. För att hjälpa dessa personer att få bättre koll på sina toalettvanor har läkemedelsföretaget Astellas tagit fram hälsoappen UroLog. Problem med blåsan är ett känsligt ämne och många drabbade drar sig för att söka hjälp, men med hjälp av appen ska dialogen med vården underlättas.

​Många svenskar har svårt att hålla tätt i tunnelbanan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 12:55 CEST

Över 700 000 personer reser med tunnelbanan i Stockholm minst en gång i veckan, varav uppskattningsvis 60 000 är över 40 och har svårt att hålla tätt. De tillhör de 800 000 svenskar som lever med överaktiv blåsa, som innebär behov av plötsliga toalettbesök. En överaktiv blåsa kan vara extra besvärligt när man åker tunnelbana, och nu ska ett toalett-tåg öka kunskapen om att det finns hjälp att få.

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 11:30 CEST

Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

Hålla tätt på sommaren kan vara en utmaning

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2015 07:45 CEST

Sommaren är här och efter en lång och mörk vinter kan vi äntligen kasta oss ut i det varma och vackra vädret. Sol är lika med strandliv och lätta kläder. För fler än 800 000 svenska män och kvinnor med överaktiv blåsa är det dock en stor utmaning och en anledning till oro. Hur härligt är det att springa runt i bikini, badbyxor, shorts eller sommarklänning när du går med blöja? Många skäms och lider i det tysta, men det finns hjälp.

Att läcka urin eller att kissa på sig är ett stort problem för många. Mer än var sjätte svensk över 40 år lider av inkontinens och framförallt av överaktiv blåsa. Detta innebär plötsliga toalettbesök, att man kissar på sig och är ständigt orolig över att hinna hitta nästa toalett eller att man behöver gå med blöja. Inkontinens och besvär med blåsan har ofta betraktats som ett kvinnligt problem, men få känner till att nästan lika många män är drabbade.

Den 22 till 28 juni är den internationella kontinensveckan (World Continence Week) – ett initiativ som syftar att minska tabut, öka kunskapen om inkontinens och informera om att det finns hjälp att få.

Gör någonting åt det
Många människor tror felaktigt att problem med blåsan är en naturlig del av åldrandet. Därför ignorerar många sina problem och går inte till sin läkare. Istället använder man trosskydd som sedan byts ut mot bindor i och med att problemen tilltar. För vissa går det så långt att de ständigt måste gå med blöja. Det är olyckligt att många går runt och lider i det tysta, då det i själva verket finns många saker man kan göra för att komma tillrätta med problemet.

Fem tecken på problem med blåsan

 1. Springer ofta på toaletten
 2. Upplever akuta urinträngningar
 3. Har svårt att hållasig
 4. Läcker eller kissar ibland på sig
 5. Vaknar flera gånger varje natt för att gå på toaletten

Det är viktigt att söka hjälp hos allmänläkare eller uroterapeut vid ett eller flera tecken på problem med urinblåsan. Behandling och lindring finns att tillgå. Metod och medel för behandling beror till stor del på symptomen och patienten samt individuella faktorer som allmäntillstånd, levnads- och arbetsvillkor.

Självtest på www.blåsan.se
Ett självtest, ytterligare information om överaktiv blåsa samt vilken hjälp det finns att få, se www.blåsan.se

För mer information kontakta
Ove Schebye, Medical Director, ove.schebye@astellas.com, +45 43 43 03 55

För mer information om överaktiv blåsa, se även här i Astellas pressrum på MyNewsdesk http://www.mynewsdesk.com/se/astellas-pharma/tag/oeveraktiv-blaasa se även www.blåsan.se

www.blåsan.se är utvecklad av Astellas Pharma, ett världsledande, internationellt läkemedelsföretag, som forskar och utvecklar nya behandlingsmetoder inom prostatacancer, godartad prostataförstoring och överaktiv blåsa.

Sommaren är här och efter en lång och mörk vinter kan vi äntligen kasta oss ut i det varma och vackra vädret. För fler än 800 000 svenska män och kvinnor med överaktiv blåsa är det dock en stor utmaning och en anledning till oro. Hur härligt är det att springa runt i bikini, badbyxor, shorts eller sommarklänning när du går med blöja? Många skäms och lider i det tysta, men det finns hjälp.

Läs vidare »

TLV-beslut: Xtandi subventioneras vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2015 11:25 CEST

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att behandling med Xtandi (enzalutamid) kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 1 juli 2015.

Xtandi fortsätter visa starka data

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 08:00 CET

Genom ytterligare positiva data i fas II-studien TERRAIN stärker Xtandi sina möjligheter att överta rollen som förstahandsval vid behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC, innan kemoterapi.

Sammankomst i Europaparlamentet kring åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2015 08:00 CET

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa. Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases (1).

Nyligen var CDI Europa, organisationen HOPE (the European Hospital and Healthcare Federation) och en av Europaparlamentets ledamöter, Karin Kadenbach, värdar för ett evenemang i Europaparlamentet. Syftet med evenemanget var att visa på de brådskande åtgärder som behövs för att ta itu med de aktuella frågor som rör hanteringen av sjukhusinfektioner och Clostridium difficile-infektion (CDI). Experter från hela Europa tillsammans med medlemmar av Europaparlamentet samlades för att diskutera olika sätt att förbättra de nuvarande bristerna som finns gällande diagnos, behandling, kontroll och monitorering.

Evenemanget är en uppföljning på rapporten ”CDI i Europa” som lanserades i april 2013, vilket stöddes av flera europeiska aktörer och citerades i Europaparlamentets resolution om patientsäkerhet och sjukhusinfektioner (2). I resolutionen uppmanas medlemsstaterna och EU att på ett bättre sätt ta itu med sjukhusinfektioner som CDI (2). CDI är en av de tio vanligaste sjukhusinfektionerna på europeiska sjukhus (3) och har således överträffat MRSA som ledande orsak till vårdförvärvad infektion i flera europeiska länder (4, 5).

– Mötet var det första på EU-nivå där påverkan av Clostridium difficile-infektioner i europeisk sjukvård diskuterades och kommer förhoppningsvis att följas av ytterligare möten i olika EU-organisationer. Bland annat framfördes behovet av att informationen om CDI inom europeisk sjukvård måste förstärkas och att beslutsfattare ska involveras, kommenterade en av deltagarna, professor Carl Erik Nord, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

– Om vi ska ta itu med den avsevärda bördan som CDI innebär för patienter och sjukvårdssystem behöver vi brådskande åtgärder för att standardisera diagnos och behandling av CDI inom hela Europa, tillägger Carl Erik Nord.

Mötet sammanfaller med publicering av EUCLID i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases. EUCLID är en multi-center, prospektiv, prevalensstudie som utvärderar CDI-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré och är den största prevalensstudien av CDI i hela Europa. Denna banbrytande studie, som inkluderade data från 482 sjukhus i 20 europeiska länder, visade att det uppskattningsvis förekommer 40 000 missade fall av CDI varje år (1). Med runt 8 000 sjukhus inom EU (6), är den korrekta siffran på totalt antal missade CDI-fall i Europa troligtvis signifikant högre.

CDI är en återkommande bakteriell infektion som kan förebyggas (9) men som resulterar i allvarliga och potentiellt dödliga fall av diarré (10, 11). I Europa har incidensen och svårighetsgraden av CDI ökat och utgör ett stort hot mot både hälso- och sjukvårdssystem såväl som för patienter (12, 13, 14, 15).

Under eventet i Europaparlamentet ledde ledamoten Karin Kadenbach diskussioner om bördan av CDI utifrån de politiska ramarna för EU:s insatser på sjukhusinfektioner. Tillsammans med ett antal paneuropeiska vetenskapliga sällskap och kliniska experter diskuterade gruppen sina respektive roller i hanteringen av sjukhusinfektioner och utforskade sätt att samarbeta för att förbättra kvaliteten i vården för patienterna.

– Jag var glad att vara värd för denna viktiga händelse. Medan vi har en god förståelse för patientsäkerhet och sjukhusinfektioner är vikten av att ta itu med dessa lågt prioriterat inom vården. Medlemsstaterna har gjort stora framsteg under de senaste åren för att anta åtgärder avseende patientsäkerhet och sjukhusinfektioner, men den ekonomiska krisen har saktat ner denna process och frågan är nu inte lika prioriterad av myndigheterna, kommenterade Karin Kadenbach.

– Med tanke på att många sjukhusinfektioner kan förebyggas förutser kommissionen att åtgärder för prevention och kontroll av dessa kommer minska offentliga hälso- och sjukvårds kostnader, men åtgärder måste vidtas nu, tillägger Karin Kadenbach.

Om CDI Europa
CDI Europa är ett initiativ lett av specialister med syfte att främja en bättre standard på vården för patienter med CDI i Europa. CDI Europa finansieras och stöds av Astellas Pharma EMEA.

Om EUCLID
EUCLID är en europeisk, multicenter, prospektiv prevalensstudie av Clostridium difficile-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré. EUCLID involverar 482 sjukhus från 20 europeiska länder (1). Studien har samordnats från University of Leeds, Storbritannien, av professor Mark Wilcoxs forskargrupp med stöd från EUCLIDs kärngrupp. Studien initierades och finansierades av Astellas Pharma EMEA.

Om Clostridium difficile-infektion (CDI)
CDI är en allvarlig sjukdom som beror på en infektion av bakterierna Clostridium difficile i den inre slemhinnan i tjocktarmen. Bakterierna producerar toxiner som medför en inflammation i tarmen, ger diarré och i vissa fall leder till döden (16). Patienter utvecklar vanligtvis CDI efter att ha använt bredspektrumantibiotika som stör den normala tarmfloran och ger grogrund för Clostridium difficile-bakterier (17). Clostridium difficile bakterier är huvudorsaken till sjukhusförvärvad diarré i industriländerna (18) och risken för CDI och återfall är särskilt hög hos patienter som är 65 år och äldre (19). I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra. Återfall av CDI förekommer hos 25 procent av patienterna inom 30 dagar efter initial behandling med nuvarande terapier (20, 21, 22). ESCMID har identifierat återfall som det viktigaste problemet i behandlingen av CDI (23).

För mer information kontakta
Elinor Cockburn, medicinsk rådgivare, Astellas Pharma Norden, 040-650 15 00


Astellas är ett internationellt läkemedelsföretag som bedriver forskning och utveckling främst inom urologi, transplantation, infektion, smärta, dermatologi och onkologi. Med en global närvaro och cirka 15 000 anställda är Astellas målsättning att höja livskvaliteten för människor runt om i världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedel och produkter. Astellas har ca 130 anställda i de nordiska länderna och huvudkontoret ligger i Kastrup, Danmark. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa. Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • koqmntymaklqt@jydkyy.aofstucelsilabis.vqcolgmqo
 • +45 43 43 03 55

Om Astellas Pharma

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Adress

 • Astellas Pharma
 • Box 21046
 • 200 21 Malmö, tel 040-650 15 00