Etu5qsxkplxrjjzthzv1

Ny hälsoapp håller koll på toalettvanor vid överaktiv blåsa

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 08:25 CET

​Över 800 000 svenskar lever med överaktiv blåsa, vilket innebär behov av plötsliga toalettbesök. För att hjälpa dessa personer att få bättre koll på sina toalettvanor har läkemedelsföretaget Astellas tagit fram hälsoappen UroLog. Problem med blåsan är ett känsligt ämne och många drabbade drar sig för att söka hjälp, men med hjälp av appen ska dialogen med vården underlättas.

Vx4xmryfvh5oapmrhmgk

​Många svenskar har svårt att hålla tätt i tunnelbanan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 12:55 CEST

Över 700 000 personer reser med tunnelbanan i Stockholm minst en gång i veckan, varav uppskattningsvis 60 000 är över 40 och har svårt att hålla tätt. De tillhör de 800 000 svenskar som lever med överaktiv blåsa, som innebär behov av plötsliga toalettbesök. En överaktiv blåsa kan vara extra besvärligt när man åker tunnelbana, och nu ska ett toalett-tåg öka kunskapen om att det finns hjälp att få.

Wiattnb7fnf0asab8cvy

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 11:30 CEST

Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

Rbuht8f0drwfvftidnpw

Hålla tätt på sommaren kan vara en utmaning

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2015 07:45 CEST

Sommaren är här och efter en lång och mörk vinter kan vi äntligen kasta oss ut i det varma och vackra vädret. För fler än 800 000 svenska män och kvinnor med överaktiv blåsa är det dock en stor utmaning och en anledning till oro. Hur härligt är det att springa runt i bikini, badbyxor, shorts eller sommarklänning när du går med blöja? Många skäms och lider i det tysta, men det finns hjälp.

Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

TLV-beslut: Xtandi subventioneras vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2015 11:25 CEST

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att behandling med Xtandi (enzalutamid) kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 1 juli 2015.

Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

Xtandi fortsätter visa starka data

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 08:00 CET

Genom ytterligare positiva data i fas II-studien TERRAIN stärker Xtandi sina möjligheter att överta rollen som förstahandsval vid behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC, innan kemoterapi.

Media no image

Sammankomst i Europaparlamentet kring åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2015 08:00 CET

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa. Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases (1).

Nyligen var CDI Europa, organisationen HOPE (the European Hospital and Healthcare Federation) och en av Europaparlamentets ledamöter, Karin Kadenbach, värdar för ett evenemang i Europaparlamentet. Syftet med evenemanget var att visa på de brådskande åtgärder som behövs för att ta itu med de aktuella frågor som rör hanteringen av sjukhusinfektioner och Clostridium difficile-infektion (CDI). Experter från hela Europa tillsammans med medlemmar av Europaparlamentet samlades för att diskutera olika sätt att förbättra de nuvarande bristerna som finns gällande diagnos, behandling, kontroll och monitorering.

Evenemanget är en uppföljning på rapporten ”CDI i Europa” som lanserades i april 2013, vilket stöddes av flera europeiska aktörer och citerades i Europaparlamentets resolution om patientsäkerhet och sjukhusinfektioner (2). I resolutionen uppmanas medlemsstaterna och EU att på ett bättre sätt ta itu med sjukhusinfektioner som CDI (2). CDI är en av de tio vanligaste sjukhusinfektionerna på europeiska sjukhus (3) och har således överträffat MRSA som ledande orsak till vårdförvärvad infektion i flera europeiska länder (4, 5).

– Mötet var det första på EU-nivå där påverkan av Clostridium difficile-infektioner i europeisk sjukvård diskuterades och kommer förhoppningsvis att följas av ytterligare möten i olika EU-organisationer. Bland annat framfördes behovet av att informationen om CDI inom europeisk sjukvård måste förstärkas och att beslutsfattare ska involveras, kommenterade en av deltagarna, professor Carl Erik Nord, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

– Om vi ska ta itu med den avsevärda bördan som CDI innebär för patienter och sjukvårdssystem behöver vi brådskande åtgärder för att standardisera diagnos och behandling av CDI inom hela Europa, tillägger Carl Erik Nord.

Mötet sammanfaller med publicering av EUCLID i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases. EUCLID är en multi-center, prospektiv, prevalensstudie som utvärderar CDI-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré och är den största prevalensstudien av CDI i hela Europa. Denna banbrytande studie, som inkluderade data från 482 sjukhus i 20 europeiska länder, visade att det uppskattningsvis förekommer 40 000 missade fall av CDI varje år (1). Med runt 8 000 sjukhus inom EU (6), är den korrekta siffran på totalt antal missade CDI-fall i Europa troligtvis signifikant högre.

CDI är en återkommande bakteriell infektion som kan förebyggas (9) men som resulterar i allvarliga och potentiellt dödliga fall av diarré (10, 11). I Europa har incidensen och svårighetsgraden av CDI ökat och utgör ett stort hot mot både hälso- och sjukvårdssystem såväl som för patienter (12, 13, 14, 15).

Under eventet i Europaparlamentet ledde ledamoten Karin Kadenbach diskussioner om bördan av CDI utifrån de politiska ramarna för EU:s insatser på sjukhusinfektioner. Tillsammans med ett antal paneuropeiska vetenskapliga sällskap och kliniska experter diskuterade gruppen sina respektive roller i hanteringen av sjukhusinfektioner och utforskade sätt att samarbeta för att förbättra kvaliteten i vården för patienterna.

– Jag var glad att vara värd för denna viktiga händelse. Medan vi har en god förståelse för patientsäkerhet och sjukhusinfektioner är vikten av att ta itu med dessa lågt prioriterat inom vården. Medlemsstaterna har gjort stora framsteg under de senaste åren för att anta åtgärder avseende patientsäkerhet och sjukhusinfektioner, men den ekonomiska krisen har saktat ner denna process och frågan är nu inte lika prioriterad av myndigheterna, kommenterade Karin Kadenbach.

– Med tanke på att många sjukhusinfektioner kan förebyggas förutser kommissionen att åtgärder för prevention och kontroll av dessa kommer minska offentliga hälso- och sjukvårds kostnader, men åtgärder måste vidtas nu, tillägger Karin Kadenbach.

Om CDI Europa
CDI Europa är ett initiativ lett av specialister med syfte att främja en bättre standard på vården för patienter med CDI i Europa. CDI Europa finansieras och stöds av Astellas Pharma EMEA.

Om EUCLID
EUCLID är en europeisk, multicenter, prospektiv prevalensstudie av Clostridium difficile-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré. EUCLID involverar 482 sjukhus från 20 europeiska länder (1). Studien har samordnats från University of Leeds, Storbritannien, av professor Mark Wilcoxs forskargrupp med stöd från EUCLIDs kärngrupp. Studien initierades och finansierades av Astellas Pharma EMEA.

Om Clostridium difficile-infektion (CDI)
CDI är en allvarlig sjukdom som beror på en infektion av bakterierna Clostridium difficile i den inre slemhinnan i tjocktarmen. Bakterierna producerar toxiner som medför en inflammation i tarmen, ger diarré och i vissa fall leder till döden (16). Patienter utvecklar vanligtvis CDI efter att ha använt bredspektrumantibiotika som stör den normala tarmfloran och ger grogrund för Clostridium difficile-bakterier (17). Clostridium difficile bakterier är huvudorsaken till sjukhusförvärvad diarré i industriländerna (18) och risken för CDI och återfall är särskilt hög hos patienter som är 65 år och äldre (19). I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra. Återfall av CDI förekommer hos 25 procent av patienterna inom 30 dagar efter initial behandling med nuvarande terapier (20, 21, 22). ESCMID har identifierat återfall som det viktigaste problemet i behandlingen av CDI (23).

För mer information kontakta
Elinor Cockburn, medicinsk rådgivare, Astellas Pharma Norden, 040-650 15 00


Astellas är ett internationellt läkemedelsföretag som bedriver forskning och utveckling främst inom urologi, transplantation, infektion, smärta, dermatologi och onkologi. Med en global närvaro och cirka 15 000 anställda är Astellas målsättning att höja livskvaliteten för människor runt om i världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedel och produkter. Astellas har ca 130 anställda i de nordiska länderna och huvudkontoret ligger i Kastrup, Danmark. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa. Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases.

Läs vidare »
Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

Xtandi godkänt i EU för att även användas före cytostatikabehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2014 08:00 CET

Läkemedlet Xtandi bromsar utvecklingen av prostatacancer, minskar risken att dö och fördröjer tiden till cytostatikabehandling för patienter där cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Detta är några av anledningarna till att Xtandi nu godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för användning i tidigare stadier av sjukdomen.

Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

Efterlängtad behandling nu tillgänglig för svenska prostatacancerpatienter

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2014 12:00 CET

NLT-gruppen rekommenderade den 12 november landstingen att teckna avtal för användning av Astellas läkemedel Xtandi (enzalutamid) för behandling av prostatacancer. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen efter att de har fått cytostatika/cellgifter.

Media no image

Den största kliniska rapporten om Clostridium difficile-infektion ger rekommendationer för bättre hantering av CDI

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2014 08:00 CET

Den första konsensusrapporten i sitt slag om Clostridium difficile-infektion (CDI) presenterades nyligen vid HIS (Healthcare Infection Society) internationella kongress i Lyon, Frankrike (1). Avsikten med rapporten, som mer än tusen hälso- och sjukvårdsanställda från hela Europa har bidragit till, var att kartlägga olika experters syn på hantering av CDI. Man ville fastställa hur vårdpersonalen upplever diagnos, behandling och följder av en CDI-infektion, samt de otillfredsställda kliniska behoven (1).

I rapporten, som bygger på sammanslagna svar från 1 047 respondenter (99 från Sverige), har man konstaterat att hantering av CDI behöver utvecklas för att säkerställa att lämpliga diagnos- och behandlingsstrategier tillämpas inom alla vårdmiljöer i Europa. De överenskomna rekommendationerna inkluderar (1):

  • Implementering av klart definierade metoder för urval, insamling och kontroll av avföringsprover
  • Tydligare definition av hur en optimal CDI-behandling kan planeras för patienter med samsjuklighet
  • Förbättrad antibiotikahantering, inklusive utbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal samt garanti från de nationella myndigheterna på om konsekvent övervakning, förebyggande, diagnos och behandling av CDI över hela Europa

– Det största problemet vi står inför vid behandling av CDI är upprepade återfall. Inte nog med att de återkommande infektionerna orsakar ökat lidande för patienterna men de leder dessutom till betydligt ökade vårdkostnader. En tysk studie har visat att det kostar över 7000 euro mer att behandla CDI-patienter jämfört med patienter utan CDI. Rekommendationerna som tagits fram med hjälp av den omfattande undersökningen, som även svensk hälso- och sjukvårdspersonal har deltagit i, skulle kunna bidra till bättre hantering både på nationell och europeisk nivå. På så sätt kan man minska den ekonomiska och sociala bördan av denna potentiellt livshotande sjukdom, säger Torbjörn Norén, med dr, hygienläkare, Vårdhygien, Universitetssjukhuset, Örebro.

Mer om undersökningen
En grupp bestående av ledande europeiska experter har sammanställt 29 påståenden som representerar deras gemensamma syn på diagnos och hantering av CDI i Europa. Dessa fokuserade specifikt på diagnos, definition av infektionens svårighetsgrad, terapisvikt, återfall och dess följder, prevention och kontrollerade interventioner, antimikrobiell hantering och utbildning samt nationella kliniska riktlinjer för CDI (1).

Frågeformulär besvarades av 1 047 läkare involverade i hantering av CDI i Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien. De olika representanterna från specialiteter som infektionssjukdomar, internmedicin och intensivvård fick ange hur väl de instämde i varje påstående. Graden av samtycke översteg det uppsatta tröskelvärdet på 66 procent för 27 av 29 uppsatta påståenden (93,1 %), vilket tyder på ett starkt stöd för de flesta av dessa. Variation mellan de olika länderna och specialiteterna analyserades och visade på stark likhet med den gemensamma slutsatsen oberoende av land eller specialitet.

Andra rekommendationer till följd av undersökningen var att stärka synen på CDI som en allvarlig sjukdom, öka samarbete mellan sjukhus och vårdcentraler för en bättre hantering av CDI samt starkare tillämpning av smittskyddsåtgärder för att begränsa infektionsöverföring (1).

– Patienter som drabbas av CDI tenderar att vara de som redan är extremt utsatta, exempelvis cancerpatienter, människor som har fått immunhämmande läkemedel och antibiotika, och de som nyligen genomgått kirurgi, säger Torbjörn Norén, med dr, hygienläkare, Vårdhygien, Universitetssjukhuset, Örebro. 

– Denna undersökning är viktig eftersom den lyfter synpunkter från sjukvårdspersonal som är aktivt involverade i daglig testning, diagnos och behandling av CDI och som är ansvariga för att minska överförings- och återfallsförekomst, tillägger Torbjörn Norén.

CDI-infektion är en av de vanligaste orsakerna till diarré i samband med antibiotikabehandling och allvarliga fall kan leda till tarmkirurgi och även dödsfall (2). Inneliggande patienter med CDI löper upp till tre gånger större risk att avlida på sjukhus (eller inom en månad efter infektionstillfället) än de som inte lider av CDI (6, 7). Återfall är en stor utmaning inom CDI-behandling, 25 procent får ett återfall av sjukdomen inom en månad (8, 9, 10) och patienter som redan haft ett återfall har 40 procent högre risk att få ytterligare ett CDI-återfall (11).

Om Clostridium difficile-infektion (CDI)
CDI är en allvarlig sjukdom som beror på en infektion av bakterierna Clostridium difficile i den inre slemhinnan i tjocktarmen. Bakterierna producerar toxiner som medför en inflammation i tarmen, ger diarré och i vissa fall leder till döden (12). Patienter utvecklar vanligtvis CDI efter att ha använt bredspektrumantibiotika som stör den normala tarmfloran och ger grogrund för Clostridium difficile-bakterier (11). Clostridium difficile bakterier är huvudorsaken till sjukhusförvärvad diarré i industriländerna (13) och risken för CDI och återfall är särskilt hög hos patienter som är 65 år och äldre (14). I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra. Återfall av CDI förekommer hos 25 procent av patienterna inom 30 dagar efter initial behandling med nuvarande terapier (8, 9, 10). ESCMID har identifierat återfall som det viktigaste problemet i behandlingen av CDI (15).

För mer information kontakta
Elinor Cockburn, medicinsk rådgivare, Astellas Pharma Norden, 040-650 15 00

Referenser
1. Aguado, J.M et al. The Consensus Views of European Healthcare Professionals: Addressing Clostridium difficile infection. Postern presenterad vid HIS 2014.
2. Ananthakrishnan AN. Clostridium difficile infection: epidemiology, risk factors and management. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011;8:17-26.
3. UK Health Protection Agency. English national point prevalence survey on healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2011: preliminary data. London; Health Protection Agency, 2012
4. Meyer E, Gastmeier P, Weizel-Kage D, et al. Associations between nosocomial meticillin-resistant Staphylococcus aureus and nosocomial Clostridium difficile-associated diarrhoea in 89 German hospitals. J Hosp Infect 2012;82:181–6.
5. Kuijper EJ et al. ESCMID study group for Clostridium difficile. Emergence of Clostridium difficile associated disease in North America and Europe. Clin Microbiol Infect. 2006;12:2–18.
6. Oake N, et al. The effect of hospital-acquired Clostridium difficile infection on in-hospital mortality. Arch Intern Med. 2010;170:1804–10.
7. Hensgens MP, et al. All-Cause and disease-specific mortality in hospitalized patients with Clostridium difficile infection: a Multicenter Cohort Study. Clin Infect Dis. 2013;56:1108–16.
8. Lowy I, et al. Treatment with Monoclonal Antibodies against Clostridium difficile Toxins. N Engl J Med. 2010;362;3:197-205.
9. Bouza E, et al. Results of a phase III trial comparing tolevamer, vancomycin and metronidazole in patients with Clostridium difficile-associated diarrhoea. Clin Micro Infect. 2008;14(Suppl 7):S103-4.
10. Louie TJ, et al. Fidaxomicin versus vancomycin for Clostridium difficile infection. N Engl J Med. 2011;364:422–31.
11. Kelly CP, LaMont JT. Clostridium difficile – more difficult than ever. N Engl J Med. 2008;359(18):1932−1940.
12. Poutanen SM, et al. Clostridium difficile-associated diarrhoea in adults. CMAJ 2004;171:51–8.
13. Crobach MJ, et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): Data review and recommendations for diagnosing Clostridium difficile-infection (CDI). Clin Micro Infect 2009;15:1053–1066.
14.Pepin J, et al. Increasing risk of relapse after treatment of Clostridium difficile colitis in Quebec, Canada. Clin Infect Dis 2005;40:1591–7.
15.Bauer MP, et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID): treatment guidance document for Clostridium difficile-infection (CDI). Clin Micro Infect 2009;15:1067-79.

Astellas är ett internationellt läkemedelsföretag som bedriver forskning och utveckling främst inom urologi, transplantation, infektion, smärta, dermatologi och onkologi. Med en global närvaro och cirka 15 000 anställda är Astellas målsättning att höja livskvaliteten för människor runt om i världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedel och produkter. Astellas har ca 130 anställda i de nordiska länderna och huvudkontoret ligger i Kastrup, Danmark. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.

Den första konsensusrapporten i sitt slag om Clostridium difficile-infektion (CDI) presenterades nyligen vid HIS, en internationella kongress i Lyon, Frankrike. Avsikten med rapporten, som mer än tusen hälso- och sjukvårdsanställda från hela Europa har bidragit till, var att kartlägga olika experters syn på hantering av CDI.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Astellas Pharma

Astellas med huvudkontor i Tokyo är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att tillhandahålla innovativa och pålitliga läkemedel. Under 2014 hade företaget över 17 000 anställda runt om i världen och investerade över 1,5 miljarder euro i forskning och utveckling. Astellas har nordiskt huvudkontor i Köpenhamn. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.

Adress

  • Astellas Pharma
  • Box 21046
  • 200 21 Malmö, tel 040-650 15 00