Tags

Media-no-image

Ny behandling av överaktiv blåsa till svenska patienter

Pressmeddelanden   •   2013-05-28 08:15 CEST

Enligt beslut av TLV den 23 maj ingår nu Betmiga (mirabegron) i läkemedelsförmånen för patienter med överaktiv blåsa som provat men inte tolererar antikolinergika. Som det första nya läkemedlet på 25 år och med en helt ny verkningsmekanism ger Betmiga färre inkontinensepisoder, håller nere antalet toalettbesök och har en annan biverkningsprofil.

Media-no-image

Sexlivet kompliceras av en överaktiv blåsa

Pressmeddelanden   •   2011-10-06 06:25 CEST

Överaktiv blåsa är ett problem för fler än 800 000 svenskar och är en sjukdom som kan orsaka många besvärande situationer. Symptom på överaktiv blåsa, såsom inkontinens och ständigt toalett springande leder till negativa konsekvenser i intima relationer vilket förstör sexlivet för många av de som är drabbade. Detta pratas det dessvärre lite om. Trots att problemen är såväl kända som omfattande.

Media-no-image

Fler män än man tror lider av överaktiv blåsa – den dolda folksjukdomen lämnas ofta obehandlad!

Pressmeddelanden   •   2011-05-18 08:18 CEST

För många ligger närmaste toalett ofta för långt bort. Ca 800 000 Sverige lider av överaktiv blåsa, men trots det talar man inte om sjukdomen. Man döljer den, vilket leder till att den många gånger inte behandlas. Till skillnad mot vad de flesta tror är överaktiv blåsa inte ett besvär som bara drabbar kvinnor i övre medelåldern, utan även män i olika åldrar.

Media-no-image

En av Sveriges dolda folksjukdomar får ett digitalt ansikte i form av Blåsan.se

Pressmeddelanden   •   2011-03-14 11:24 CET

Blåsan.se upplyser om inkontinens och överaktiv blåsa. Inkontinens och överaktiv blåsa är en av vår tids stora folksjukdomar men en riktig doldis i medierna. Att kissa på sig är inte heller något du talar högt om på lunchen med jobbarkompisarna. Nu lanseras den informativa sajten blåsan.se som har som syfte att upplysa om sjukdomen, dess konsekvenser och hur du får behandling.

Dold folksjukdom blir ofta obehandlad på grund av tabu och okunskap

Dold folksjukdom blir ofta obehandlad på grund av tabu och okunskap

Pressmeddelanden   •   2011-03-02 09:10 CET

En av vår tids stora folksjukdomar talas det mycket tyst om i såväl medierna som vid fikabordet och det beror till stor del på att sjukdomen är tabubelagd och att det saknas kunskap hos allmänheten om hur man diagnostiserar samt behandlar sjukdomen. Det handlar om överaktiv blåsa och inkontinens.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.