Skip to main content

Årsstämma i Axfood AB (publ)

Evenemang

09
MAR
Norra Latin, Marmorsalen, ingång Barnhusgatan 7 B, Stockholm.
 
Aktieägarna i Axfood AB kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2006, kl 17.00, Norra Latin, Marmorsalen, ingång Barnhusgatan 7 B, Stockholm. Registrering börjar kl 16.15. Nomineringskommittén i Axfood AB föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Peggy Bruzelius, Maria Curman, Göran Ennerfelt, Mats Jansson, Marcus Storch, Gunnar Söderling och Annika Åhnberg samt att Mats Jansson blir vald till styrelsens ordförande. Av kallelsen till bolagsstämman framgår att styrelsen föreslår att utdelningen baserat på årets resultat fastställs till 15 kr per aktie, varav 9 kr utgör ordinarie utdelning och 6 kr extrautdelning samt att avstämningsdag skall vara den 14 mars 2006. I syfte att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen under tiden till nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av Bolagets egna aktier, innefattande rätt för styrelsen att besluta om förvärv genom köp på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet skall avse förvärv upp till 4.000.000 aktier till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman beslutar att minska bolagets reservfond med 1.699.004.932 kr från 1.699.004.932 kr till 0 kr och att belopp motsvarande minskningen överförs till fri fond som står till bolagsstämmans förfogande. Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på företagets hemsida: www.axfood.se, samt biläggs detta pressmeddelande. För ytterligare information kontakta: Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood AB, 08-553 998 02 Kenneth Wall, presschef, Axfood, 0703-124 122 Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.