Skip to main content

Inbjudan till webbsänd presentation av Axfoods bokslutskommuniké 2015

Evenemang

05
FEB
webbsändning och telefonkonferens
 

Axfood bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén 2015 kl 10:00 fredagen den 5 februari. Rapporten kommer att publiceras cirka kl 07:30 samma dag.

Axfoods vd och koncernchef Anders Strålman presenterar rapporten tillsammans med finansdirektör Karin Hygrell-Jonsson i en webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Tid: fredagen den 5 februari klockan 10:00

Plats: webbsändning och telefonkonferens

Telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 42 661
Storbritannien: +44 203 008 9811
USA: +1 646 7224 898

Webbsändningen hittar du på investor.axfood.se, där även bokslutskommuniké och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor!

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Ketels, chef investerarrelationer Axfood, 072-23 606 43