Skip to main content

Återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 16:49 CET

Styrelsen för Axfood AB har beslutat att inom ramen för det mandat om förvärv upp till 4 000 000 aktier som erhölls på ordinarie bolagsstämma den 9 mars 2006, inleda återköp av egna aktier. Axfood AB har idag ett eget innehav av 476 400 egna aktier.

Återköpet kommer att ske i omgångar och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid varje given tidpunkt.

Förvärven av egna aktier ska ske under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2007. Återköpen ska ske till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att anpassa bolagets kapitalstruktur till den nuvarande verksamheten.


För ytterligare information kontakta:
Lars Nilsson, vvd, chef ekonomi- och finans Axfood AB, 0705-69 66 33
Kenneth Wall, tf informationsdirektör, Axfood, 0703-124 122


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.