Skip to main content

Axfood förvärvar Vivo Lännersta

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:36 CEST

Axfood har förvärvat Vivo Superstore i Lännersta. Butiken kommer att konverteras om till Willys under början av nästa år.

– Det här är en affär som ligger helt i linje med Axfoods strävan att stärka vår position på stockholmsmarknaden, säger Anders Nyberg, chef affärsutveckling, Axfood AB.

Butiken som ligger på Prästkragens väg 3 i Saltsjö-Boo har en omsättning på ca 140 miljoner. Butiken konverteras till Willys under januari månad 2005 och blir butik nummer 15 i Storstockolm.

– Vi fortsätter vår offensiva expansion av Willys i Sverige och specifikt Stockholmsområdet, säger Anders Strålman VD Willys AB. Att handla mat till lågpris är den ledande trenden inom dagligvaruhandeln i Sverige idag.

Personalen går över till Willys i samband med övertagandet.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Nyberg, vVD & chef affärsutveckling, Axfood AB, 0705-27 37 47
Kenneth Wall, chef extern information, Axfood AB, 0703-124 122
Övrig info: www.axfood.se


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 90 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.