Skip to main content

Axfood satsar på återvinning

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:15 CET

Det mesta av avfallet från Hemköp, Willys och PrisXtra ska antingen bli råvara till återvinningsindustrin eller energi. Allt avfall ska sorteras noggrant i olika fraktioner, samlas in och transporteras till plastfabriker, pappersbruk, metallindustri eller biogasanläggningar.

Axfood har slutit avtal med återvinningsföretagen Hans Andersson Recycling, Ragn-Sells och Stena som tillsammans kommer att ta hand om hanteringen av alla typer av avfall i hela landet.

- Vi kommer i fortsättningen att se avfallet som en resurs, säger Anders Strålman, vd och koncernchef för Axfood.

Axfood hanterar stora flöden av material och livsmedel. Hanteringen genererar avfall av olika slag, som biologiskt avfall, plast, wellpapp, mm. Det finns stora fördelar, både när det gäller miljö och ekonomi, att hantera dessa flöden rationellt. Stora delar av avfallet kan återvinnas, vilket innebär att avfallet har ett marknadsvärde som råvara.

Det som krävs är att butikerna sorterar avfallet rätt och att det finns ett system för att transportera de olika fraktionerna till rätt plats. Det är det Axfood och de tre avfallsleverantörerna kommer att göra nu.

Plast och wellpapp är de fraktioner som det är lättast att sälja som råvara. Det biologiska avfallet kan bli biogas, under förutsättning att det finns anläggningar som kan ta emot avfallet i respektive kommun.

- I en del kommuner är anläggningarna på plats så att matavfallet kan bli biogas, säger Anders Strålman. Alltför många kommuner ligger tyvärr efter när det gäller utbyggnaden av biogasanläggningar. Det skapar problem för oss. Det är inte försvarbart med långa transporter av avfallet, det ska tas om hand lokalt.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Hellström, miljöansvarig och projektledare, Dagab AB, 0706-35 90 23
Glenny Särnström, ansvarig avfall och återvinning Willys AB, 076-100 62 90
Åsa Domeij, Chef miljö och socialt ansvar Axfood AB, 73-077 43 07

Axfood AB
bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 230. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.