Skip to main content

Axfood slutför sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 10:35 CET

Axfood Aktiebolag (publ) (”Axfood”) offentliggjorde den 15 december 2016 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ) (”Matse”) om förvärv av samtliga aktier i Matse (”Erbjudandet”).

Axfood offentliggjorde den 25 januari 2017 att Erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att Axfood efter fullföljandet av Erbjudandet, tillsammans med aktier som Axfood förvärvat utanför Erbjudandet, kommer att inneha ca 98,8 procent av aktierna i Matse. Axfood förklarade samtidigt att Erbjudandet fullföljs.

Den 30 januari 2017 har Axfood redovisat likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet. Härigenom har Axfood slutfört Erbjudandet.

Som tidigare meddelats avser Axfood att inleda ett tvångsinlösenförfarande enligt aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Matse samt att verka för att Matses aktier avnoteras från Nasdaq First North.

För tidigare information om Erbjudandet se http://investor.axfood.se/?p=disclaimer&s=201612SV&lang=sv

Ytterligare informationPressförfrågningar riktas till: Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, +46 72 23 606 43.Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 31 januari 2017, klockan 07.30 (CET).

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se.

Bifogade filer

PDF-dokument