Skip to main content

Axfoods bästa år − igen

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 10:16 CET

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 116 Mkr (10 791), en ökning med 3,0 procent
  - Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,5 procent.
  - Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 1,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 401 Mkr (448), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,6 procent (4,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 399 Mkr (441).
 • Periodens resultat var 307 Mkr (341) och resultat per aktie 1,46 kr (1,63).
 • Axfood lämnade i december ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,00 kr/aktie (5,00, samt en extra utdelning om 4,00).
 • Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är ett rörelseresultat för 2017 i linje med utfallet 2016.

Sammanfattning av helåret 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 43 355 Mkr (41 247), en ökning med 5,1 procent.
  - Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 4,0 procent.
  - Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 2,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 902 Mkr (1 760), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,3).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 894 Mkr (1 749).
 • Periodens resultat var 1 473 Mkr (1 361) och resultat per aktie 7,02 kr (6,48).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Den 25 januari 2017 fullföljde Axfood budet till aktieägarna i Matse Holding AB (publ), då samtliga villkor var uppfyllda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93. Alternativt:
Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och finansdirektör, mobil 070-662 69 70.
Cecilia Ketels, Chef Investor Relations, mobil 072-236 06 43.

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 klockan 07.30.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se. 

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Bifogade filer

PDF-dokument