Skip to main content

Axfoods hållbarhetsredovisning: Utsläppen minskar

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:34 CET

Minskade utsläpp från transporter, färre flygresor och nytt energiövervakningssystem. Det är några av de miljöåtgärder som redovisas i Axfoods hållbarhetsredovisningen för 2012 som nu finns tillgänglig på axfood.se.

Under 2012 fortsatte Dagab och Axfood Närlivs att minska sina koldioxidutsläpp från transporter. De båda bolagen har som mål att 2015 ha minskat utsläppen med 20 procent från 2009 års nivå. Minskningen ligger nu på 17,4 procent.

I koncernens hållbarhetsprogram fanns ett mål att flygresorna under 2012 skulle minska med 15 procent. Resultatet blev en minskning med 16 procent. Målet att 100 procent av tjänstebilarna ska vara miljöbilar uppnåddes under 2012.

Allt avfall i butiker och lager källsorteras för att gå till materialåtervinning. Matavfall blir biogas där det är möjligt. Hanteringen och rapporteringen har effektiviserats via en ny portal.

Hemköp och Willys har under året inlett installationer av ett energiövervakningssystem. Målet är att till 2015 minska energiförbrukningen med 30 procent per kvadratmeter butiksyta. Resultaten från de gjorda installationerna är mycket lovande och det finns goda förutsättningar för att målet ska nås.

Axfood har som mål att minska sin klimatpåverkan med 75 procent till 2020 jämfört med koncernens utsläpp 2009.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Axfood AB, 076 138 74 06

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 246. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.