Skip to main content

Axfoods omsättning april 2004

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:24 CEST

Nettoomsättningen (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under april månad med 8,0 %, varav jämförbara butiker ökade med 4,9 %. April månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 896 mkr (2 907), en minskning med 0,4 % jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-april 2004 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 8,7 %, varav jämförbara butiker ökade med 4,8 %. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 11 063 mkr (10 863), en ökning med 1,8 %. Omsättningen fördelar sig på 9 354 mkr (9 190) för den svenska verksamheten och 1 709 mkr (1 673) för Spar Finland.
Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 1,9 % varav jämförbara enheter har ökat med 1,8 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,7 % varav jämförbara enheter har ökat med 4,4 %.
Willys har under månaden ökat omsättningen med 15,0 % varav jämförbara enheter har ökat med 6,1 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 14,3 % varav jämförbara enheter har ökat med 5,7 %.
Willys hemma har under månaden minskat omsättningen med 0,9 % varav jämförbara enheter har ökat med 0,6 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 3,3 % varav jämförbara enheter har ökat med 1,8 %.
Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 0,7 %, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 0,8 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 2,2 %, i lokal valuta visar Spar Finland en ökning med 2,1 %. Omsättningen i de egenägda butikerna ökade under månaden, i lokal valuta, med 8,7 %, varav jämförbara butiker minskade med 0,9 %. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna ökat, i lokal valuta, med 7,6 %, varav jämförbara butiker har minskat med 0,6 %.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33
Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.