Skip to main content

Axfoods omsättning i augusti 2008

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 08:52 CEST

Augusti månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 686 mkr (2 517), en ökning med 6,7% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under augusti månad med 10,9%, varav jämförbara butiker ökade med 5,6%.

Under perioden januari-augusti 2008 ökade de egenägda butikerna med 9,8% varav jämförbara butiker ökade med 5,6%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 20 967 mkr (19 247) en ökning med 8,9%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 9,6% varav jämförbara butiker ökade med 5,3%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) ökade under månaden med 2,2% varav jämförbara butiker minskade med 1,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 3,6% varav jämförbara butiker ökat med 0,4%.

De egenägda butikerna minskade under månaden omsättningen med 1,3% varav jämförbara butiker minskade med 3,6%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,5% varav jämförbara butiker minskat med 2,1%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 10,9% varav jämförbara butiker ökat med 8,3%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 9,3% varav jämförbara butiker ökat med 8,1%.

PrisXtras omsättning under månaden visade samma nivå som föregående år, 57 mkr. Jämförbara butiker ökade med 0,4% under månaden. Ackumulerat har jämförbara butiker ökat med 0,3%.

För ytterligare information, kontakta:
Anne Rhenman-Eklund, IR-chef Axfood AB, 070-280 64 59
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 070-662 69 70

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys, Willys hemma och PrisXtra, cirka 220 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Nordiska Listan, Large Cap. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.