Skip to main content

Axfoods omsättning i december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 08:51 CET

Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under december månad med 0,5 %, varav jämförbara butiker ökade med 0,6 %. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 0,4 % varav jämförbara butiker ökade med 0,7 %.

Under perioden januari - december 2009 ökade omsättningen för de egenägda butikerna med 2,5 % varav jämförbara butiker ökade med 0,9 %. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 2,1 % varav jäm¬förbara butiker ökade med 0,8 %.

Hemköps jämförbara butiker (egenägda och franchise) ökade under månaden omsättningen med
0,3 %. Ackumulerat minskade omsättningen med 1,2 %. De egenägda jämförbara butikerna minskade under månaden omsättningen med 0,6 % och ackumulerat med 2,7 %.

Willys jämförbara butiker visade för månaden samma nivå som föregående år och ökade ackumulerat med 1,7.%.

PrisXtras jämförbara butiker minskade under månaden omsättningen med 7,6 % och ackumulerat med 9,4 %.
För ytterligare information, kontakta:
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 070-662 69 70
Anne Rhenman-Eklund, IR-chef Axfood AB, 070-280 64 59