Skip to main content

Axfoods omsättning januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 13:21 CEST

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under juni månad med 17,4%, varav jämförbara butiker ökade med 6,5%. Juni månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2.848 mkr (2.688), en ökning med 6,0% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-juni 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 14,6%, varav jämförbara butiker ökade med 3,7%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 16.500 mkr (16.197), en ökning med 1,9%. Omsättningen fördelar sig på 13.955 mkr (13.449) för den svenska verksamheten och 2.545 mkr (2.748) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 2,2% varav jämförbara har ökat med 3,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 4,0% varav jämförbara enheter har ökat med 1,2%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 30,5% varav jämförbara enheter har ökat med 8,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,6% varav jämförbara enheter har ökat med 4,1%.

Willys hemma har under månaden ökat omsättningen med 26,7% varav jämförbara enheter har ökat med 4,8%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,3% varav jämförbara enheter har minskat med 1,2%.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 9,2%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 9,1%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 7,4%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 7,4%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 15,4%, varav jämförbara butiker minskade med 15,9%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 9,1%, varav jämförbara butiker har minskat med 9,1%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:
jan-juni jan-juni förändring
2003 2002
mkr mkr %
Hemköp 3.007 3.132 -4,0%
Willys 5.058 3.963 27,6%
Willys hemma 652 512 27,3%
Spar Finland 2.545 2.748 -7,4%
Dagab 1) 9.026 8.598 5,0%
Axfood Närlivs 2.334 2.301 1,4%
Övrigt 2) 983 1.009 -2,6%
Internomsättning 3) -7.105 -6.066 17,1%
Totalt 16.500 16.197 1,9%
1) Varav direktdistribution 2.292 (1.801) mkr.
2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner.
3) Varav Dagab 6.326 (5.362) mkr.
* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood,
tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33

Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood,
tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34