Skip to main content

Axfoods omsättning januari-mars 2003

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2003 10:00 CEST

Axfoods omsättning januari-mars 2003

2003-04-23

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under mars månad med 7,1%, varav jämförbara butiker minskade med 3,3%. Mars månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 729 mkr (2 884), en minskning med 5,4% jämfört med samma period föregående år. Justerat för påskförsäljningen, som år 2002 inföll i mars, är ökningen för månaden 0,9 %.

Under perioden januari-mars 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 11,4%, varav jämförbara butiker ökade med 1,7%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 7 956 mkr (7 990), en minskning med 0,4%. Justerat för påskförsäljningen, som år 2002 inföll i mars, är ökningen för perioden 1,9%. Omsättningen fördelar sig på 6 743 mkr (6 690) för den svenska verksamheten och

1 213 mkr (1 300) för Spar Finland.
Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 10,4% varav jämförbara enheter har minskat med 6,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 6,7% varav jämförbara enheter har minskat med 1,0%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 18,6% varav jämförbara enheter har minskat med 3,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 24,7% varav jämförbara enheter har ökat med 1,7%.

Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 25,8% varav jämförbara enheter har minskat med 3,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 25,4% varav jämförbara enheter har minskat med 6,0%.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 10,5%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 11,7%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 6,7%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 6,9%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 13,0%, varav jämförbara butiker minskade med 12,9%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 6,8%, varav jämförbara butiker har minskat med 7,3%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan-mar jan-mar förändring 2003 2002 mkr mkr %Hemköp 1 499 1 607 -6,7%Willys 2 417 1 938 24,7%Willys Hemma 316 252 25,4%Spar Finland 1 213 1 300 -6,7%Dagab 1) 4 319 4 153 4,0%Axfood Närlivs 1 073 1 075 -0,2%Övrigt 2) 539 494 9,0%Internomsättning 3) -3 420 -2 829 20,9%Totalt 7 956 7 990 -0,4%

1) Varav direktdistribution 1 080 (793) mkr. 2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngem funktioner. 3) Varav Dagab 2 997 (2 496) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: April 6/5, maj 4/6, juni 23/7 (i samband med Q2), juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12.För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705- 69 66 33
Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34