Skip to main content

Axfoods omsättning januari-oktober 2003

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2003 13:10 CET

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige
ökade under oktober månad med 13,1%, varav jämförbara butiker ökade med
4,4%. Oktober månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 890 mkr
(2 846), en ökning med 1,5% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-oktober 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige
med 14,4%, varav jämförbara butiker ökade med 3,8%. Den konsoliderade
nettoomsättningen uppgick till 27 862 mkr (27 381), en ökning med 1,8%.
Omsättningen fördelar sig på 23 526 mkr (22 731) för den svenska
verksamheten och 4 336 mkr (4 650) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 0,4% varav jämförbara har
ökat med 4,5%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,0% varav
jämförbara enheter har ökat med 2,2%.
Willys har under månaden ökat omsättningen med 23,2% varav jämförbara
enheter har ökat med 4,5%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 26,5%
varav jämförbara enheter har ökat med 4,1%.
Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 8,5% varav jämförbara
enheter har ökat med 2,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 21,3%
varav jämförbara enheter har ökat med 0,2%.
Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 0,4%, i lokal
valuta visar Spar Finland en ökning med 1,0%. Ackumulerat har omsättningen
minskat med 6,8%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 6,4%.
Omsättningen i de egenägda butikerna ökade under månaden, i lokal valuta,
med 2,9%, varav jämförbara butiker ökade med 2,1%. Ackumulerat har
omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 7,8%,
varav jämförbara butiker har minskat med 7,8%.