Skip to main content

Axfoods omsättning januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 15:25 CEST

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under september månad med 14,6%, varav jämförbara butiker ökade med 5,1%. September månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 741 mkr (2 638), en ökning med 3,9% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-september 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 14,5%, varav jämförbara butiker ökade med 3,7%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 24 972 mkr (24 535), en ökning med 1,8%. Omsättningen fördelar sig på 21 095 mkr (20 346) för den svenska verksamheten och 3 877 mkr (4 189) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden ökat omsättningen med 1,7% varav jämförbara har ökat med 6,1%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,3% varav jämförbara enheter har ökat med 1,9%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 23,7% varav jämförbara enheter har ökat med 4,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 26,9% varav jämförbara enheter har ökat med 4,1%. Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 12,1% varav jämförbara enheter har ökat med 3,5%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 23,0% varav jämförbara enheter har minskat med 0,1%. Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 2,8%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 2,3%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 7,4%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 7,3%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 2,6%, varav jämförbara butiker minskade med 2,7%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 9,0%, varav jämförbara butiker har minskat med 8,9%.

* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: okt 5/11, nov 3/12.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood,
tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33
Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood,
tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34