Skip to main content

Axfoods omsättning mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:39 CEST

Nettoomsättningen (exklusive moms) för de egenägda butikerna ökade under mars månad med 5,6%, varav jämförbara butikers nettoomsättning var oförändrad. Mars månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 459 mkr (2 385), en ökning med 3,1% jämfört med föregående år.

Under perioden januari-mars 2006 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 5,5%, varav jämförbara butiker minskade med 0,6%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 6 820 mkr (6 651), en ökning med 2,5%.

Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade omsättningen under månaden med 7,4%, varav jämförbara butiker ökade med 0,7%. Ackumulerat ökade butikerna med 6,8%, varav jämförbara butiker ökade med 0,1%.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 5,0% varav jämförbara enheter har ökat med 0,4%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,1% varav jämförbara enheter har minskat med 0,5%. Hemköps butiker (egenägda och franchise) har under månaden ökat omsättningen med 2,5%. Ackumulerat ökade butikerna omsättningen med 2,8%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 11,9% varav jämförbara enheter har minskat med 0,5%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 10,5% varav jämförbara enheter har minskat med 0,6%.

Willys hemma har under månaden minskat omsättningen med 1,8% varav jämförbara enheter har minskat med 0,8%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,6% varav jämförbara enheter har minskat med 2,7%.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vvd, chef ekonomi- och finans, Axfood AB, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33
Kenneth Wall, tf informationsdirektör Axfood AB, tel 0703-124 122

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.