Skip to main content

Axfoods omsättning september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:22 CEST

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under september månad med 8,9 %, varav jämförbara butiker minskade med 0,3 %. September månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 746 mkr (2 741), en ökning med 0,2 % jämfört med föregående år.

Under perioden januari-september 2005 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 4,0 %, varav jämförbara butiker minskade med 3,0 %. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 24 475 mkr (25 330), en minskning med 3,4 %. Omsättningen fördelar sig på 20 781 mkr (21 425) för den svenska verksamheten och 3 694 mkr (3 905) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden ökat omsättningen med 4,3 % varav jämförbara enheter har minskat med 1,1 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,7 % varav jämförbara enheter har minskat med 5,2 %.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 11,5 % varav jämförbara enheter har ökat med 1,1 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 6,1 % varav jämförbara enheter har minskat med 1,5 %.

Willys hemma har under månaden ökat omsättningen med 1,0 % varav jämförbara enheter har minskat med 9,3 %. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,8 % varav jämförbara enheter har minskat med 10,7 %.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 1,9 %, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 4,8 %. Ackumulerat har omsättningen minskat med 5,4 %, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 6,0 %. Omsättningen i de egenägda butikerna ökade under månaden, i lokal valuta, med 1,0 %, varav jämförbara butiker minskade med 5,4 %. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 0,6 %, varav jämförbara butiker har minskat med 7,5 %.

* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se under rubriken finansiell statistik.
Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: okt 3/11, nov 5/12

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vvd, chef ekonomi- och finans Axfood AB, tel 0705-69 66 33
Kenneth Wall, presschef Axfood AB, tel 0703-124 122

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 230 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood har också 300 butiker i Finland, varav 100 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.