Skip to main content

Axfoods omsättning upp 1,0 procent i december

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:43 CET

December månads konsoliderade nettoomsättning* (exklusive moms) uppgick till 2 629 mkr (2 602), en ökning med 1,0% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under december månad med 1,9%, varav jämförbara butiker ökade med 1,9%.

Under perioden januari-december 2006 ökade de egenägda butikerna med 4,0%, varav jämförbara butiker ökade med 1,0%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 28 808 mkr (28 086), en ökning med 2,6%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 5,3%, varav jämförbara butiker ökade med 1,3%.

Hemköps egenägda butiker har under månaden minskat omsättningen med 9,1% varav jämförbara enheter har minskat med 2,3%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 6,1% varav jämförbara enheter har minskat med 0,2%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) minskade under månaden med 4,0%, varav jämförbara enheter minskade med 1,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,2% varav jämförbara enheter har ökat med 1,1%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 8,4% varav jämförbara enheter ökade med 4,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 9,9% varav jämförbara enheter har ökat med 1,6%.

Willys hemma har under månaden minskat omsättningen med 8,7% varav jämförbara enheter har minskat med 2,9%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 5,0% varav jämförbara enheter har minskat med 3,1%.


För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vvd, chef ekonomi- och finans, Axfood AB, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33
Kenneth Wall, IR-chef Axfood AB, tel 0703-124 122

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, drygt 220 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på nordiska börsen, Nordic Large Cap. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.