Skip to main content

Axfoods omsättning upp 2,5 procent i januari

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 14:01 CET

Januari månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 268 mkr (2 213), en ökning med 2,5% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under januari månad med 2,3%, varav jämförbara butiker ökade med 1,7%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 3,4%, varav jämförbara butiker ökade med 2,0%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) ökade under månaden med 0,2%, varav jämförbara butiker ökade med 1,8%. Hemköps egenägda butiker har under månaden minskat omsättningen med 4,9% varav jämförbara enheter har ökat med 0,7%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 5,4% varav jämförbara enheter har ökat med 2,1%.


För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vvd, chef ekonomi- och finans, Axfood AB, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33
Kenneth Wall, IR-chef Axfood AB, tel 0703-124 122

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, drygt 220 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på nordiska börsen, Nordic Large Cap. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.