Skip to main content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 AXFOOD AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:39 CET

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015

 • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober-december
  till 10 791 Mkr (9 978), en ökning med 8,1 procent.
 • Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 7,6 procent under perioden.
  Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 5,5 procent.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 448 Mkr (372).
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 441 Mkr (370).
 • Resultatet efter skatt var för perioden 341 Mkr (277) och resultat per aktie
  1,63 kr (1,31).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,00 kronor per aktie (4,25) och
  en extra utdelning om 4,00 kronor per aktie.
 • Axfood förväntar att rörelseresultatet för 2016 överträffar 2015 års utfall.

Sammanfattning av helåret 2015

 • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick 2015 till 41 247 Mkr (38 484), en
  ökning med 7,2 procent.
 • Rörelseresultatet för 2015 uppgick till 1 760 Mkr (1 447).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, Koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93.
Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och finansdirektör, mobil 070-662 69 70.
Cecilia Ketels, Chef Investor Relations, mobil 072-23 606 43.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se.

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.