Skip to main content

Bokslutskommuniké Axfood AB 1 jan - 31 dec 2012

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 09:02 CET

Sammanfattning av fjärde kvartalet

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober – december till 9 252 Mkr (8 914), en ökning med 3,8 procen

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,5 procent under perioden.

- Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 0,2 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 256 Mkr (322).

- Rörelseresultatet belastas med en nedskrivning av varumärket för PrisXtra om 55 Mkr.

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 248 Mkr (312).

- Resultatet efter skatt var för perioden 227 Mkr (226) och resultat per aktie 4,33 kr (4,32). Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet positivt med 50 Mkr.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr (12) per aktie.

- Thomas Gäreskog utsågs till ny vd för Hemköp.

- Axfoods målsättning för 2013 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2012.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 246. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.