Skip to main content

Bokslutskommuniké, Axfood AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2003 10:00 CET

Bokslutskommuniké, Axfood AB (publ)

2003-02-06

· Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 33.115 Mkr (32.428), en ökning med 2,1%. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under året med 9,6%. Under fjärde kvartalet var ökningen 7,6%.
· Rörelseresultatet under perioden januari–december uppgick till 1.023 Mkr (653). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 271 Mkr (155), en ökning med 75% jämfört med samma period föregående år. Willys, Dagab samt Spar Finland bidrar starkast till årets resultatförbättring.
· Resultatet efter finansnetto uppgick till 919 Mkr (527), en ökning med 392 Mkr.
· Hemköps fjärde kvartal innebar en viss förbättring. Rörelsemarginalen ökade med 0,4 procentenheter till 2,2 (1,8).
· Axfoods långsiktiga rörelsemarginalmål för 2005 höjs till 3,5%.
· Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 5,00 (2,50) kr per aktie. Policyn för utdelning ändras så att utdelningsnivån höjs till 40 procent i snitt av resultatet efter skatt (tidigare minst 30 procent av resultatet efter skatt över en konjunkturcykel).


Kontakt
Kenneth Wall, Informationschef
tel 070-312 41 22