Skip to main content

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 09:06 CET

Sammanfattning av fjärde kvartalet

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober – december till 8 885 Mkr (8 431), en ökning med 5,4 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,9 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 1,6 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 321 Mkr (290).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 310 Mkr (278).

- Resultatet efter skatt var för perioden 227 Mkr (200) och resultat per aktie  4,32 kr (3,83).

- Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr (10) per aktie.

- Axfood Närlivs tillträdde den 1 oktober som ägare till den av Reitan Servicehandel förvärvade färskvarudistribunalen i Stockholm.

- Anne Rhenman-Eklund har utsetts till ny kommunikationsdirektör.


- Axfoods målsättning för 2011 är att nå ett rörelseresultat minst i nivå med 2010.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93.
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil 070-662 69 70.
Anne Rhenman-Eklund, kommunikationsdirektör, 08-553 998 13, mobil 070-280 64 59.

Axfood AB
bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 231. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.