Skip to main content

Dagab och Vattenfall ingår energisamarbete i värme

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:46 CET

Nicholas Pettersson, Dagab, och Jenny Larsson, Vattenfall

Dagab och Vattenfall har tecknat ett avtal om energisamarbete som omfattar Dagabs anläggning i Jordbro. Den överskottsvärme som lagret producerar, som annars skulle gått till spillo, kommer att levereras till Vattenfall och användas i fjärrvärmenätet.

Avtalet mellan Dagab och Vattenfall, som initialt omfattar en pilot på Dagabs lager i Jordbro, kan komma att utökas på sikt. Anläggningen ska leverera energi som inte används i verksamheten till Vattenfalls fjärrvärmenät i Haninge och Tyresö.

Överskottsenergin från lagret beräknas årligen försörja fjärrvärmenätet med 7 500 MWh, vilket motsvarar en uppvärmning av 375 normalstora villor. Det innebär en minskad koldioxidbelastning med 98 ton årligen,

─ Energieffektivisering är central i Dagabs hållbarhetsarbete och en utmaning för samhället i stort. Därför känns det väldigt bra att tillsammans med Vattenfall säkerställa att den överskottsenergi som vi produceras på anläggningen återvinns, säger Nicholas Pettersson vd Dagab Inköp & Logistik.

Dagabsamarbetet är det första inom ramen för Vattenfall Värmes affärsmodell SamEnergi. En standardiserad och produktbaserad affärsmodell för inköp av småskalig överskottsvärme och kyla från lokala leverantörer i anslutning till Vattenfalls fjärrvärmenät. En energismart möjlighet att få betalt för sin överskottsvärme i stället för att elda för kråkorna.

─ Vi kan genom vårt projekt SamEnergi enklare och mer standardiserat ta tillvara på småskalig och återvunnen överskottsvärme. Avtalet i Jordbro är vår första pilotaffär i SamEnergi-satsningen och vi glada över att få göra den tillsammans med Dagab, som precis som Vattenfall delar synen på energieffektivisering, miljöhänsyn och ett hållbart produktionssätt, säger Jenny Larsson, chef Vattenfall Värme Sverige.

För ytterligare information kontakta: 

Claes Salomonsson, presschef Axfood, telefon 0702-89 89 83

Lars-Åke Linander, pressekreterare Vattenfall, telefon 070-982 67 69

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Bifogade filer

PDF-dokument