Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB, 1 jan – 30 sept 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 15:12 CEST

• Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första nio månader till 25.330 Mkr (24.972), en ökning med 1,4%. I Sverige ökade omsättningen i egenägd detaljhandel med 7,5% varav jämförbara butiker ökade med 4,1%. Den egenägda detaljhandeln i Spar Finland ökade omsättningen i lokal valuta med 7,1% under perioden, varav jämförbara butiker minskade med 2,5%.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet, som är det bästa i Axfoods historia, var 316 Mkr (242) med en rörelsemarginal på 3,7% (2,9).

• Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 757 Mkr (760). I rörelseresultatet för 2003 ingick resultat från försäljning av fastigheter, 110 Mkr.

• Resultatet efter skatt för perioden januari-september uppgick till 497 Mkr (494). Vinsten per aktie var 9,28 kronor (9,28).

• Prognosen för 2004 att resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, kommer att förbättras jämfört med utfallet för år 2003, står fast.

• Den finansiella nettoställningen var vid periodens utgång positiv och uppgick till 100 Mkr.

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 90 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.