Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB 1 jan-31 mar 2013

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 08:37 CEST

Sammanfattning av första kvartalet

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari-mars till 8 950 Mkr (8 718), en ökning med 2,7 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 4,2 procent under perioden.

- Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 2,3 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 254 Mkr (250).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 247 Mkr (241).

- Resultatet efter skatt var för perioden 194 Mkr (179) och resultat per aktie 3,69 kr (3,40).

- Axfood och Statoil Fuel & Retail Sverige AB tecknade avtal om förlängning och utökning av sammarbetet.

- Willys lanserade ett kundprogramm.

- Axfoods målsättning för 2013 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2012.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 246. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Bifogade filer

PDF-dokument