Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB 1 januari-31 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:50 CEST

  • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli - september till 8 582 Mkr (8 049), en ökning med 6,6 procent.
  • Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,7 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 0,3 procent.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 364 Mkr (335).
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 357 Mkr (325).
  • Resultatet efter skatt var för perioden 262 Mkr (240) och resultat per aktie 5,00 kr (4,57).
  • Ett nytt 2-årigt samarbetsavtal slöts mellan Axfood Närlivs och Preem.
  • Axfoods målsättning för 2010 är att minst nå ett rörelseresultat i nivå med 2009.

-----------------------------------------------------------------------
Filer tillgängliga för nedladdning:

http://investor.axfood.se/files/press/axfood/201010252290-1.pdf [PDF ]

Axfoods arkiv för rapporter:

http://investor.axfood.se/index.php?p=finrep&lang=sv

Axfoods webbplats:
http://www.axfood.se/