Skip to main content

Delårsrapport, Axfood AB, perioden 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:21 CEST

Spar Finland redovisas som avvecklad verksamhet på egen rad i resultaträkningen varför nedanstående siffror avser kvarvarande verksamheter.

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första nio månader 2005 till 20.781 Mkr (21.425), en minskning med 3,0 procent.

- Axfoods konsoliderade omsättning under tredje kvartalet uppgick till 7.090 Mkr (7.161), en minskning med 1,0 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade under perioden med 4,0 procent. Jämförbara butiker minskade omsättningen med 3,0 procent.

- Rörelseresultatet för perioden var 825 Mkr (839). Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 312 Mkr (333).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden var 814 Mkr (814). Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet var 309 Mkr (327).

- Resultatet efter skatt var för perioden 579 Mkr (586). Vinsten per aktie var 10,63 kr (10,94).

- Axfood säljer samtliga aktier i Spar Finland för en kontant köpeskilling om 38,7 miljoner euro (ca 360 Mkr). Köpet är villkorat av att finska konkurrensverket godkänner förvärvet.

- Styrelsens och ledningens bedömning är att årets rörelseresultat kommer att bli ca 1.000 Mkr. (1.148).För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Jansson, koncernchef och verkställande direktör, 08-553 998 10, 070-569 48 11
Lars Nilsson, vvd och chef ekonomi och finans, 08-553 998 11, 070-569 66 33


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 230 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood har också 300 butiker i Finland, varav 100 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.