Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:48 CEST

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli – september till 8 582 Mkr (8 049), en ökning med 6,6 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,7 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 0,3 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 364 Mkr (335).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 357 Mkr (325).

- Resultatet efter skatt var för perioden 262 Mkr (240) och resultat per aktie 5,00 kr (4,57).

- Ett nytt 2-årigt samarbetsavtal slöts mellan Axfood Närlivs och Preem.

- Axfoods målsättning för 2010 är att minst nå ett rörelseresultat i nivå med 2009.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93.
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil 070-662 69 70.
Anne Rhenman-Eklund, kommunikationsdirektör, 08-553 998 13, mobil 070-280 64 59.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 230. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.