Skip to main content

Delårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 14:35 CEST

Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade omsättningen under de tre första kvartalen med 14,5% där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden till 24.972 Mkr (24.535), en ökning med 1,8%.
Fortsatt positiv utveckling för Willys, partihandeln samt EMV och centrala inköp.
Rörelseresultatet för perioden januari–september uppgick till 760 Mkr (752). I resultatet ingår reavinst från försäljning av fastigheter med 110 Mkr (25). Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 242 Mkr (302).
Axfoods finansiella ställning har ytterligare stärkts. Den räntebärande nettolåneskulden har minskat från 1.349 Mkr till 561 Mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 494 Mkr (437). Resultatet per aktie uppgick till 9,28 kronor (8,22).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Jansson, Koncernchef och Verkställande direktör, 08-553 998 10, mobil 070-569 48 11.
Lars Nilsson, vVD och chef Ekonomi och Finans, 08-553 998 11, mobil 070-569 66 33.
Bodil Eriksson, vVD och chef Information och IR, 08-553 998 17, mobil 070-629 66 34.