Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB (publ) perioden 1 januari-31 mars 20

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 08:44 CEST

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden till 7 682 Mkr (7 495),
en ökning med 2,5 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,2 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,0 procent. I perioden föregående år ingick skottdag och påsk.

- Rörelseresultatet för januari - mars uppgick till 234 Mkr (240).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 221 Mkr (226).

- Resultatet efter skatt var för perioden 163 Mkr (163) och resultat per aktie 3,10 kr (3,10).

- Axfoods målsättning för 2009 är att nå ett rörelseresultat om minst en miljard kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93.
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil 070-662 69 70.
Anne Rhenman-Eklund, IR-chef, 08-553 998 13, mobil 070-280 64 59

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 226. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 650 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.