Skip to main content

Delårsrapport Axfood AB (publ.) perioden 1 januari–31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:40 CEST

Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent.

Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade under perioden med 5,5 procent. Jämförbara butiker minskade med 0,6 procent.

Rörelseresultatet för första kvartalet var 226 Mkr (242). Minskningen kan i huvudsak förklaras med att påsken i år infaller under det andra kvartalet.

Resultatet efter finansiella poster för perioden var 223 Mkr (238).

Resultatet efter skatt var för perioden 161 Mkr (168). Vinst per aktie var 2,96 kr (3,10).


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, 08-553 998 02, 0708-37 88 37
Lars Nilsson, vvd och chef ekonomi och finans, 08-553 998 11, 0705-69 66 33


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 240 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.