Skip to main content

Ett starkt fjärde kvartal summerar ett framgångsrikt 2018

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 08:45 CET

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar 2018:

— 2018 var ett framgångsrikt år för Axfood. Vi växte mer än marknaden, nådde ett rörelseresultat om över 2 miljarder kronor och tog viktiga steg i utvecklingen av vår logistik genom att bland annat inviga vårt första automatiserade lager. Vi stärkte vår position på marknaden, där framförallt Willys och Axfood Snabbgross utvecklades starkt både i kvartalet och helåret

De satsningar vi gör för att utveckla vår verksamhet skapar ett investeringsbehov om cirka 1,5-1,6 miljarder kronor för 2019, vilket inkluderar årets planerade investeringar kopplade till automationen av det nya lagret i Stockholm. Trots stora investeringar står vi finansiellt starka.

Sammanfattning av fjärde kvartalet
• Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 370 Mkr (11 826), en ökning med 4,6 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 425 Mkr (398), en ökning med 7,0 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (3,4).
• Periodens resultat uppgick till 328 Mkr (310) och resultat per aktie före utspädning 1,54 kr (1,46).
• Axfood har utökat sitt ägande i Urban Deli från 50 till 90,7 procent.

Sammanfattning av januari–december
• Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 48 085 Mkr (45 968), en ökning med 4,6 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 2 025 Mkr (1 886), en ökning med 7,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,1).
• Periodens resultat uppgick till 1 577 Mkr (1 467) och resultat per aktie före utspädning 7,41 kr (6,98).

Väsentliga händelser efter balansdagen
• Styrelsen föreslår en oförändrad ordinarie utdelning om 7,00 kr per aktie (7,00).
• Som en konsekvens av IFRS 16 justeras Axfoods soliditetsmål till en soliditet om minst 20 procent vid årets utgång.
• Investeringarna inom Axfood förväntas uppgå till 1 500–1 600 Mkr exklusive förvärv och leasingtillgångar.
• Axfood planerar att etablera 5–10 nya butiker.
• Monica Längbo tillträdde som HR-direktör och medlem av koncernledningen den 1 februari 2019.

Välkomna till dagens webbsänding/telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar 2018. Presentationen startar klockan 9:30 och kan följas på axfood.se eller via telefon: Sverige: +46 8 566 42705, Storbritannien: +44 3333 009 274, USA: +1 646 722 4956.

För ytterligare information, kontakta:Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 7:00.

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare och en omsättning om knappt 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Bifogade filer

PDF-dokument