Skip to main content

Halvårsrapport, Axfood AB: perioden 1 januari – 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:48 CEST

• Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första halvåret 2004 till 16.846 Mkr (16.500), en ökning med 2,1%. I Sverige ökade omsättningen i egenägd detaljhandel med 8,7%. Jämförbara butiker ökade med 5,1%. Den egenägda detaljhandeln i Spar Finland ökade omsättningen i lokal valuta med 7,3% under perioden, varav jämförbara butiker minskade med 1,1%.
• Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 441 Mkr (518). Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 260 Mkr (312). I rörelseresultatet för andra kvartalet 2003 ingick resultat från försäljning av fastigheter, 110 Mkr.
• Rörelsemarginalen exklusive reavinst från försäljning av fastigheter ökade under andra kvartalet från 2,4% till 3,0%.
• Resultatet efter skatt för perioden januari-juni uppgick till 289 Mkr (335). Resultatet per aktie var 5,40 kronor (6,29).
• Prognosen för 2004 att resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, kommer att förbättras jämfört med utfallet för år 2003, står fast.För ytterligare information kontakta
Mats Jansson, koncernchef och VD Axfood, tel 08-55399810, 0705-69 48 11
Lars Nilsson, vVD och chef ekonomi och finans Axfood, tel 08-55399811, 0705-69 66 33
Bodil Eriksson, vVD och chef information och IR Axfood, tel 08-55399817, 0706-29 66 34