Skip to main content

Halvårsrapport, Axfood AB: perioden 1 januari – 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:48 CEST

• Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första halvåret 2004 till 16.846 Mkr (16.500), en ökning med 2,1%. I Sverige ökade omsättningen i egenägd detaljhandel med 8,7%. Jämförbara butiker ökade med 5,1%. Den egenägda detaljhandeln i Spar Finland ökade omsättningen i lokal valuta med 7,3% under perioden, varav jämförbara butiker minskade med 1,1%.
• Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 441 Mkr (518). Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 260 Mkr (312). I rörelseresultatet för andra kvartalet 2003 ingick resultat från försäljning av fastigheter, 110 Mkr.
• Rörelsemarginalen exklusive reavinst från försäljning av fastigheter ökade under andra kvartalet från 2,4% till 3,0%.
• Resultatet efter skatt för perioden januari-juni uppgick till 289 Mkr (335). Resultatet per aktie var 5,40 kronor (6,29).
• Prognosen för 2004 att resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, kommer att förbättras jämfört med utfallet för år 2003, står fast.



För ytterligare information kontakta
Mats Jansson, koncernchef och VD Axfood, tel 08-55399810, 0705-69 48 11
Lars Nilsson, vVD och chef ekonomi och finans Axfood, tel 08-55399811, 0705-69 66 33
Bodil Eriksson, vVD och chef information och IR Axfood, tel 08-55399817, 0706-29 66 34