Skip to main content

Halvårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 12:22 CEST

Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet för perioden januari–juni uppgick till 518 Mkr (450). I årets rörelseresultat ingår reavinst från försäljning av fastigheter med 110 Mkr (25). Fortsatt positiv utveckling för Willys, partihandeln samt EMV och centrala inköp. Resultatet efter skatt uppgick till 335 Mkr (260). Resultatet per aktie uppgick till 6,29 kronor (4,88).

Nästa rapport
Delårsrapport för årets nio första månader 2003 presenteras den 23 oktober.

Stockholm den 23 juli 2003
Axfood AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Jansson, Koncernchef och Verkställande direktör, 08-553 998 10, mobil 070-569 48 11.
Lars Nilsson, vVD, stf VD och chef Ekonomi och Finans, 08-553 998 11, mobil 070-569 66 33.
Bodil Eriksson, vVD och chef Information och IR, 08-553 998 17, mobil 070-629 66 34.