Skip to main content

Hemköp erbjuder gratis utbildning för medarbetare i skolköken

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:24 CET

Livsmedelsverket har idag lagt fram en rapport som visar att barn och ungdomar äter för lite frukt och grönsaker. Samtidigt visar rapporten att
20% av barnen är överviktiga eller feta. Hemköp erbjuder därför anställda vid skolköken i ett par kommuner att gratis genomgå en utbildning i hälsa, en utbildning som Hemköps medarbetare själva genomfört under 2006.

- Nya samarbetsformer måste skapas med skolköken för att tidigt lägga grunden för sunda matvanor, säger Per Uebel, VD på Hemköp. Därför vill vi skapa nya kontaktytor mellan skolköket och hemmet. Det gäller att vi gemensamt tar ansvar för barnens mat under hela dagen.

Hemköp inledde under 2006 ett omfattande arbete för att hjälpa svenska folket att äta sunt och må bättre. Hälsosatsningen är ett led i arbetet för att skapa matglädje i Sverige.

- Det är inte acceptabelt att svenska skolbarn äter så mycket fett och socker att de blir överviktiga. Därför är det viktigt att vi inom dagligvaruhandeln erbjuder bättre måltidslösningar där frukt och grönt är en naturlig del, säger, Sara Åkesson, hälsaansvarig på Hemköp.

Hemköp vill ta ansvar för att svenska skolbarn ska må bättre genom att erbjuda utbildning för personal vid förskolor och skolor. Hemköp erbjuder därför anställda vid ett antal skolkök att gratis genomgå samma utbildning i hälsa som Hemköps medarbetare själva genomgått under 2006.

Urvalet av kommuner kommer att ske i ett par steg för att utvärdera hur en ny typ av samarbete kan byggas upp utan onödig byråkrati eller lång planeringstid.

För ytterligare information kontakta
Per Uebel, VD Hemköp, Tfn 08-553 999 01
Sara Åkesson, hälsaansvarig Hemköp, Tfn 08-553 999 57
Maria Strömbäck, informationschef Hemköp, Tfn 08-553 999 23

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor där det ska vara enklast att handla hälsosam och nyttig mat. Det breda sortimentet, tonvikten på färskvaror och personlig service är det som kännetecknar Hemköp. Hemköps butiker omsätter ca 9 miljarder kronor och finns på mer än 160 platser i Sverige. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel.