Skip to main content

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 11:22 CET

Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 16 mars 2016 kl. 17.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 5,00 kronor per aktie och en extra utdelning på 4,00 kronor per aktie (sammanlagt 9,00 kronor per aktie) och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 18 mars 2016.

Kallelsen återfinns på Axfoods hemsida, axfood.se, samt bilägges detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axfood AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börsens regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2016 klockan 10.00.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se