Skip to main content

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 10:43 CET

Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 15 mars 2017 kl. 17.00 på Stockholm City Conference Centre, Folketshus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 17 mars 2017.

Kallelsen återfinns på Axfoods hemsida, axfood.se, samt bilägges detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 9 februari 2017, klockan 10:00 (CET).

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se.

Bifogade filer

PDF-dokument