Skip to main content

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 15:01 CET

Aktieägarna i Axfood AB kallas till årsstämma onsdagen den 10 mars 2010, klockan 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Registrering börjar klockan 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning om 10 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 15 mars 2010. Av kallelsen framgår vidare styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Kallelsen och styrelsens fullständiga förslag avseende riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen återfinns på Axfoods hemsida, www.axfood.se, samt bilägges detta protokoll.


För ytterligare information, kontakta:
Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood AB, 070-293 16 93
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 070-662 69 70

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 225. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.