Skip to main content

Nomineringskommitté

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 08:28 CET

Axfood AB:s huvudägare har utsett en nomineringskommitté med uppgift att
framlägga
förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid
bolagsstämman
den 4 mars 2004.

Nomineringskommittén har följande sammansättning:

Hans Dalborg, ordförande
Antonia Ax:son Johnson
Lars Otterbeck
Inge Bäckström

Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till
nomineringskommittén.

För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Wall, informationschef Axfood AB, 0703-124 122

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp,
Willys och Willys Hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs.
Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare
knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar
bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav 220 är hel- eller delägda.
Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr.
Antalet anställda är ca 8 500. Axfood har cirka 290 butiker i Finland,
varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare.
Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent
vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom
dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista,
Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av
aktierna.