Skip to main content

Nomineringskommitté Axfood

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 17:02 CEST

Axfood AB:s huvudägare har utsett en nomineringskommitté med uppgift att framlägga
förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid bolagsstämman
den 10 mars 2005.

Nomineringskommittén har följande sammansättning:

Hans Dalborg, ordförande
Antonia Ax:son Johnson
Joachim Spetz
Inge Bäckström

Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till nomineringskommittén.

För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Wall, chef extern information, Axfood AB, 0703-124 122

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 90 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.