Skip to main content

Nomineringskommitté Axfood

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:02 CEST

Axfood AB:s huvudägare har utsett en nomineringskommitté med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid bolagsstämman den 9 mars 2006.

Nomineringskommittén har följande sammansättning:

Hans Dalborg, ordförande
Antonia Ax:son Johnson
Björn Lind
Inge Bäckström

Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till nomineringskommittén.

För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Wall, presschef, Axfood AB, 0703-124 122


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, cirka 230 butiker, samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood har också 300 butiker i Finland, varav 100 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.